Until I get out of here

Until I get out of here

2017-05-12 – 2017-05-15
16:00 – 19:00

Förstaårseleverna vid Akademin Valand Fri konst presenterar konstutställningen
“Until I get out of here”
at Kulturtemplet, Gråberget Majorna

En utställning baserad på fyra olika installationer

/1/
Våra naiva, desperata försök för att uppnå frihet. Det omöjliga i att frigöra sig från samhället blir som tydligast när vi försöker. Det är när vi aktivt tar avstånd från samhällets service som vi förstår innebörden av den. Hur beroende vi är. Inte heller ödemarken och det isolerade är fritt. Vi är bundna till det samhälle vi vill komma ifrån.

/2/
Förstört men bjuder in till att komma närmare, oväntade skatter. Stascha, horda, oplanerat sparande. En inblick i ett arkiveringssystem utan nyckel.

/3/
Tomt och övergivet, har någon varit här? Allt är bekant men obekant, sommaridyllen löses upp. Tidens flöde har mattats av men kvar finns fragment efter liv. Vilka var dom? Varför gick dom? Kommer dom tillbaka? Är jag en av dom?

/4/
Nu mina vänner jag föreslår
att ni upp på benen står
höjer glaset i en gutår
och hurrar så det i taket sätter spår

“I will make it a mixture: let it be a tragicomedy. I don’t think it would be appropriate to make it consistently a comedy[…]”
Titus Maccius Plautus (254-184 BC)

OPENING HOURS

FRIDAY 12th MAY: VERNISSAGE 16-20

SATURDAY 13th MAY: 12-16
SUNDAY 14th MAY: 12-16
MONDAY 15th MAY: 15-19

IMPORTANT INFO

This venue is not wheelchair accessible.
No ramp. No elevator.
Due to fire safety max 15 people at a time.
The vernissage is gonna take place outdoors.
For questions and info email [email protected]

Tillbaka